fbpx

Inhoudingsplicht

Ontvang je een factuur van een aannemer in de bouwsector, vleessector of bewakingssector? Kijk dan zeker eerst na of die aannemer geen sociale en/of fiscale schulden heeft. Doe je dat niet dan kan je immers hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor het verschuldigde bedrag en loop je bijkomend het risico op een administratieve geldboete!

Je kan dit makkelijk nakijken via https://www.checkinhoudingsplicht.be/ of via de website van de sociale zekerheid – https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/30bis/index.htm

Indien de aannemer sociale schulden heeft dan moet je 35% van het factuurbedrag inhouden. Voor fiscale schulden bedraagt het percentage 15%. Je kan de aannemer natuurlijk ook vragen om eerst een bewijs af te leveren dat hij geen schulden heeft, zo kan je zonder zorgen het factuurbedrag aan hem uitbetalen.

Indien de aannemer geen sociale en/of fiscale schulden blijkt te hebben dan doe je er in elk geval goed aan om het attest te downloaden op datum van de uitbetaling aan de aannemer. Zo heb je steeds een bewijs dat je de controle hebt uitgevoerd.

Bijkomende info vind je alvast hier:
https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/inhoudingsplicht_voor_fod_financien

Scroll to Top