fbpx

Belastingkrediet voor zelfstandigen

Zelfstandigen met een éénmanszaak die hun investeringen zelf financieren kunnen genieten van een belastingkrediet in de personenbelasting (artikel 289bis WIB92). Dat belastingkrediet bedraagt 10% van de aangroei van het beroepsvermogen, met een maximum van 3.750,00 €. Bovendien is dit belastingkrediet terugbetaalbaar wanneer het meer bedraagt dan de verschuldigde personenbelasting.

Maar opgelet! Er zijn welke enkele voorwaarden om van dit belastingkrediet te kunnen genieten waaronder het tijdig betalen van de sociale zekerheidsbijdragen. Dit kan gestaafd worden door een attest van het sociaal verzekeringsfonds. Vervolgens moet het beroepsvermogen zijn gestegen waarbij men de vergelijking maakt met het hoogste bedrag aan eigen middelen in de drie voorgaande jaren. Om het beroepsvermogen zelf te bepalen wordt rekening gehouden met de fiscale waarde van de investeringen en eventuele schulden die werden aangegaan om ze te financieren. Tot slot moet er ook een opgave 276J worden toegevoegd aan de aangifte personenbelasting.

Scroll to Top