fbpx

Student-zelfstandige

Sinds 01/01/2017 werd het statuut van student-zelfstandige in het leven geroepen. Hierbij moet je net als zelfstandigen in hoofd- of bijberoep aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds maar afhankelijk van je netto belastbaar jaarinkomen betaal je géén of verminderde sociale bijdragen. Blijft je netto belastbaar jaarinkomen onder 6.923,68€ dan betaal je geen sociale bijdragen. Boven dit grensbedrag betaal je het normale tarief van 20,5%.

Je moet weliswaar aan enkele voorwaarden voldoen om van dit statuut te kunnen genieten:

  • je oefent een zelfstandige activiteit uit;
  • je moet tussen de 18 en 25 jaar oud zijn;
  • je bent als student ingeschreven voor minstens 27 studiepunten per academiejaar of schooljaar of 17 lesuren per week – het bewijs van inschrijving dien je te bezorgen aan het sociaal verzekeringsfonds samen met een verklaring dat de lessen regelmatig worden gevolgd.
  • je studeert aan een erkende onderwijsinstelling in België of in het buitenland, waarbij het buitenlands diploma erkend wordt in België;

Zolang je onder het grensbedrag van 6.923,68€ blijft, sta je voor de sociale zekerheid ten laste van je ouders en blijft de kinderbijslag behouden. Je bouwt hierbij zelf geen eigen pensioenrechten op. Verdien je meer dan mag je slechts 240 uren per kwartaal werken, uitgezonderd tijdens de maanden juli, augustus en september. Vanaf een netto belastbaar jaarinkomen van 13.847,39€ betaal je dezelfde bijdragen als een zelfstandige in hoofdberoep en geniet je wel dezelfde rechten.

Op je inkomsten als student-zelfstandige dien je geen personenbelasting te betalen als je totale inkomsten lager liggen dan 8.860€. Bovendien blijf je fiscaal ten laste van je ouders als je totale nettobestaansmiddelen minder dan 3.330€ bedragen.

Verwar daarnaast het sociaal statuut van student-zelfstandige niet met het statuut student-ondernemer. Dit laatste is een erkenning die je kan verkrijgen via de hogeschool of universiteit waar je lessen volgt en waarbij je bijkomende ondersteuning geniet om je studies optimaal te combineren met je eigen zaak.

Bijkomende informatie kan je hier terugvinden:
https://socialsecurity.belgium.be/nl/statuut-student-zelfstandige-faq
https://www.rsvz.be/nl/student-zelfstandige

 

Scroll to Top