fbpixel

Nieuwe btw regels voor (para)medische beroepen

  • Homepage
  • >
  • Blog
  • >
  • Nieuwe btw regels voor (para)medische beroepen

Nieuwe btw regels in de zorgsector

Vanaf 01 januari 2022 treden nieuwe btw regels in werking m.b.t. de activiteiten van dienstverleners in de zorgsector.

Op moment van schrijven werkt de btw-administratie nog aan een circulaire om de nieuwe regels verder toe te lichten en te concretiseren.

We geven je echter graag al enkele belangrijke aandachtspunten mee die momenteel wel al gekend zijn.

De huidige situatie

In de huidige regelgeving wordt een onderscheid gemaakt naargelang de beroepscategorie waartoe je behoort:

  • Als arts, tandarts, of kinesitherapeut geniet je een algehele btw-vrijstelling die niet gekoppeld is aan de RIZIV-nomenclatuur;
  • Als vroedvrouw, verpleegkundige of zorgkundige geniet je ook een algehele btw-vrijstelling die niet gekoppeld is aan de RIZIV-nomenclatuur;
  • Als erkende en gereglementeerde paramedische zorgverlener, bijvoorbeeld logopedist geniet je van een btw-vrijstelling die wel gekoppeld is aan de RIZIV-nomenclatuur;
  • Als niet-erkende en gereglementeerde paramedische zorgverlener, bijvoorbeeld acupuncturist of osteopaat kan je momenteel niet van een btw-vrijstelling genieten.

De vrijstelling is momenteel dus niet alleen beperkt tot de medische zorgen die zorgverleners toedienen maar omvat ook alle andere activiteiten die zij uitoefenen binnen hun normale beroepswerkzaamheid.

De situatie vanaf 01 januari 2022

Volgens de nieuwe wetgeving wordt geen onderscheid meer gemaakt naargelang de beroepscategorie en komt ook de categorie van niet-erkende en gereglementeerde paramedische beroepen in aanmerking. Als voorwaarde geldt wel dat je houder bent van een door een erkende onderwijsinstelling afgeleverd certificaat dat de nodige kwalificaties aantoont en je bovendien de btw-administratie voorafgaand op de hoogte brengt.

De belangrijkste wijziging is echter dat je de vrijstelling nooit zal kunnen toepassen voor ingrepen en handelingen die geen therapeutisch doel hebben.

Deze activiteiten zullen vanaf 01 januari 2022 onderhevig zijn aan een tarief van 21% tenzij de omzet uit die activiteiten niet hoger is dan 25.000,00 €. Dan kan je nog steeds de vrijstellingsregeling kleine onderneming toepassen en hoef je in de praktijk nog steeds geen btw aan te rekenen.

Is de omzet uit die activiteiten echter hoger dan 25.000,00 € dan moet je wel btw aanrekenen maar kan je ook wel genieten van een beperkt recht op aftrek omwille van de gemengde belastingplicht.

Meer verduidelijking op komst

Hoewel de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel al enkele voorbeelden aanhaalt, werkt de btw-administratie momenteel nog aan een nieuwe circulaire om de verschillende toepassingen van de nieuwe wetgeving nader toe te lichten.

Uiteraard volgen we dit op per individueel dossier en indien deze wetswijziging een impact heeft op je concrete situatie brengen we je hier alsnog tijdig van op de hoogte. Heb je ondertussen al vragen, neem gerust contact op.

Terug naar overzicht

Vragen over je btw-statuut?

Maak vrijblijvend kennis met Makofisc en vind de ondersteuning die je zoekt.