Laatste updatesBlog

Crypto & belastingen – meldingsplicht buitenlandse rekening

Crypto & belastingen – meldingsplicht buitenlandse rekening

In onze reeks over cryptovaluta bespreken we de fiscale behandeling ervan vanuit verschillende invalshoeken. Deze eerste bijdrage verduidelijkt welke soort cryptorekeningen onder de meldingsplicht vallen.

29 april 2021
Invoer van goederen

Invoer van goederen

De invoer van goederen is onderhevig aan douaneformaliteiten die vaak minder gekend zijn en ook enkele btw-technische aspecten bij invoer verlies je best niet uit het oog. In onderstaand artikel geven we enkele nuttige tips en duiden we op enkele valkuilen.

31 januari 2021
Bijzondere btw-regelingen: de margeregeling

Bijzondere btw-regelingen: de margeregeling

De margeregeling voor tweedehandsgoederen laat toe enkel btw aan te rekenen over de brutowinstmarge en dus niet op het volledige bedrag dat je hebt ontvangen van jouw klant. In deze bijdrage bespreken we de voorwaarden om deze bijzondere btw-regeling te mogen toepassen.

23 november 2020
Quick Fix 4 – voorraad op afroep

Quick Fix 4 – voorraad op afroep

De btw quick fixes zorgen voor een verdere harmonisering van de btw-regelgeving in de EU-lidstaten. Zo bieden de nieuwe regels duidelijkheid over intracommunautaire leveringen en ketentransacties. In het laatste artikel van deze reeks over de btw quick fixes bespreken we de nieuwe regels rond voorraad op afroep.

8 november 2020

Een praktijkgerichte infosessie bijwonen?

Maak vrijblijvend kennis met Makofisc en vind de ondersteuning die je zoekt.