fbpixel

Quick Fix 2 – bewijslast vervoer

Bewijslast bij leveringen binnen de EU: btw quick fix biedt vereenvoudiging

De btw-wetgeving in de verschillende lidstaten werd verder geharmoniseerd door middel van 4 btw quick fixes. Het belang van een geldig btw-nummer kan u nalezen in het eerste artikel van deze reeks. In deze bijdrage gaan we dieper in op de tweede btw quick fix. Met name de bewijslast bij leveringen binnen de EU.

leveringen binnen de EU

De voorwaarden voor een intracommunautaire levering

Er zijn meerdere voorwaarden om een intracommunautaire levering te kunnen vrijstellen.

De goederen moeten juridisch worden overgedragen aan de koper. Daarnaast dient de koper u een geldig btw-nummer mee te delen. De goederen moeten ook effectief worden geleverd buiten België aan een koper in de EU.

U moet dus het transport van de goederen kunnen bewijzen. Dit was in het verleden niet zo eenvoudig. De verschillende lidstaten hadden immers verschillende regels om het transport te bewijzen. Hierdoor moest u in de praktijk een hele administratie bijhouden.

Nieuw weerlegbaar wettelijk vermoeden

Om onnodige discussies met de fiscus te vermijden heeft de Europese wetgever een weerlegbaar wettelijk vermoeden ingevoerd.

We maken het onderscheid tussen zelf het transport regelen en de goederen door de koper laten vervoeren.

U zorgt als leverancier zelf voor het transport

Als u zelf het transport verzorgt, kan u de levering bewijzen op basis van twee niet-tegenstrijdige documenten. Die documenten moeten onafhankelijk van uzelf en de koper zijn uitgereikt. Denk bijvoorbeeld aan een factuur van het transportbedrijf, een getekende CMR, een bill of lading, etc.

Als u slechts één dergelijk document kan voorleggen, heeft u een ander bewijsstuk van een derde partij nodig. Bijvoorbeeld een document van de verzekering of een rekeninguittreksel van de bank als bewijs van de transportkosten.

Voortaan hoeft u dus slechts twee bewijsstukken per transactie bij te houden. Het is dan aan de fiscus om het tegendeel te bewijzen.

De koper zorgt voor het transport

In dat geval heeft u een schriftelijke verklaring van de koper nodig. De koper moet deze uiterlijk op de tiende dag van de maand volgend op de levering bezorgen. In deze verklaring bevestigt de koper dat hij zelf voor het transport zal zorgen. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail.

Ontdek hieronder ook de andere artikelen in onze reeks over btw quick fixes.

Terug naar overzicht

Specifieke vragen over btw wetgeving?

Maak vrijblijvend kennis met Makofisc en vind de ondersteuning die je zoekt.