fbpixel

Quick Fix 4 – voorraad op afroep

Btw quick fixes en voorraad op afroep

De btw quick fixes zorgen voor een verdere harmonisering van de btw-regelgeving in de EU-lidstaten. Zo bieden de nieuwe regels duidelijkheid over intracommunautaire leveringen en ketentransacties. In het laatste artikel van deze reeks over de btw quick fixes bespreken we de nieuwe regels rond voorraad op afroep.

leveringen binnen de EU

Wat is een voorraad op afroep?

We spreken van een voorraad op afroep wanneer een leverancier goederen levert aan een reeds gekende afnemer in een andere lidstaat.

De eigenlijke verkoop vindt pas plaats wanneer de afnemer op zijn beurt de goederen verkoopt aan een eindklant. De voorraad blijft dus eigendom van de leverancier tot de afnemer zelf een klant heeft gevonden.

Buitenlandse registratie

In principe moet de leverancier zich registreren in het land waar hij zijn voorraad opslaat. Maar verschillende lidstaten hadden echter vereenvoudigingsregels. Dit zorgde in de praktijk voor veel verwarring of er al dan niet een registratie moest gebeuren in het buitenland.

Geen registratie onder bepaalde voorwaarden

Om hier komaf met te maken, valt de registratieplicht sinds 01 januari 2020 weg indien de leverancier voldoet aan volgende voorwaarden.

  • De goederen worden door de leverancier of voor zijn rekening verzonden naar de afnemer om in een latere fase aan de afnemer te worden verkocht.
  • De identiteit van de btw-plichtige afnemer is op voorhand gekend.
  • De opgeslagen goederen moeten binnen 12 maanden worden verkocht aan de afnemer.
  • De leverancier is zelf niet gevestigd in de lidstaat van de afnemer.

Dus indien de leverancier niet voldoet aan één van de bovenstaande voorwaarden, moet hij zich alsnog registeren in het land van opslag.

Formaliteiten

De leverancier moet de levering opnemen in deel 2 van de intracommunautaire opgave. Daarnaast moet zowel de leverancier als de koper een specifiek register bijhouden.

Ontdek hieronder ook de andere artikelen in onze reeks over btw quick fixes.

Terug naar overzicht

Specifieke vragen over btw wetgeving?

Maak vrijblijvend kennis met Makofisc en vind de ondersteuning die je zoekt.