fbpixel

Quick Fix 3 – ketentransacties

Ketentransacties: quick fixes geven duidelijkheid over toewijzing van het vervoer

In onze eerdere blogberichten over de btw quick fixes gaven we uitleg bij het belang van het btw-nummer en de bewijsstukken voor leveringen binnen de EU. Dit artikel geeft meer informatie over de toewijzing van het vervoer bij ketentransacties.

leveringen binnen de EU

Wat zijn ketentransacties?

We spreken van een ketentransactie bij opeenvolgende leveringen waarbij de goederen rechtstreeks worden verzonden van de eerste leverancier naar de laatste afnemer in de keten.

Concreet verkoopt (A) het goed aan (B), die het op zijn beurt verkoopt aan (C). (A) vervoert het goed rechtstreeks naar (C).

Indien er drie partijen zijn en deze elk in een andere EU-lidstaat zijn gevestigd, is er sprake van driehoeksverkeer.

Waarom een quick fix?

Het Hof van Justitie oordeelde in de zaak Torridas dat bij ketentransacties de eerste levering van (A) aan (B) niet kan worden vrijgesteld wanneer het intracommunautaire vervoer pas aanvangt na de verkoop van (B) aan (C).

Het vereenvoudigd driehoeksverkeer is dan niet van toepassing en (B) moet zich registreren in de lidstaat waar het vervoer aanvangt.

In de praktijk is het echter moeilijk voor alle partijen om de correcte data van elke transactie te kennen.

Quick fix biedt een oplossing

Vanaf 01 januari 2020 beschouwt men de levering door (A) aan (B) verplicht als een vrijgestelde intracommunautaire levering wanneer (B) instaat voor het transport. De levering tussen (B) en (C) is dan een lokale levering zonder vervoer die plaatsvindt in de lidstaat van (C).

Uiteraard moet ook aan alle andere voorwaarden voldaan zijn opdat de levering binnen de EU is vrijgesteld.

Het vereenvoudigd driehoeksverkeer is dan van toepassing en (B) moet zich niet registreren in een andere lidstaat.

Wanneer (B) echter aan (A) een btw-nummer opgeeft van het land waaruit de goederen vertrekken, dan wordt de eerste levering belast. De levering van (B) aan (C) is dan vrijgesteld.

Een correcte btw-analyse dringt zich dus op

Bij ketentransacties moet u eerst de tussenhandelaar identificeren. Dit is een andere leverancier dan de eerste leverancier in de keten, die de goederen ofwel zelf vervoert ofwel voor zijn rekening laat vervoeren naar een andere lidstaat.

Vervolgens moet u het btw-nummer identificeren dat de tussenhandelaar aan zijn leverancier meedeelt. Wanneer dat een btw-nummer is van de lidstaat waar de goederen vertrekken, dan is de eerste levering belast. Wanneer dat een btw-nummer is uit een andere lidstaat, dan is de eerste levering vrijgesteld mits aan alle andere voorwaarden is voldaan.

Ontdek hieronder ook de andere artikelen in onze reeks over btw quick fixes.

Terug naar overzicht

Specifieke vragen over btw wetgeving?

Maak vrijblijvend kennis met Makofisc en vind de ondersteuning die je zoekt.